Deprem Analizi

Deprem analizi yakın zamana kadar ülkemizde yaşanan zelzele, deprem,  yangınlar ve acı sonuçları nedeniyle, son dönemlerde hazırlanan deprem yönetmeliklerinin de gittikçe ciddileştiği ve sıkılaştırıldığı görülmektedir. Çarpık kentleşme ve onaysız, dayanıksız yapılar ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Bu sebeple ülkemizde deprem analizi yaptırmak kaçınılmaz hal almıştır. Binalarda yapılan deprem analizi mevcut deprem yönetmeliklerine uygun yapılmadığı düşünülen…