Deprem Testi Nedir?

Doğal afetlerden sonra akıllar gelen deprem testi nedir? Her gün hem sosyal medya hem de televizyon ve radyo kanalları vasıtasıyla toplumu depreme karşı bilinçlendirmenin amaçlandığı programlar yapılıyor. Depreme karşı farkındalık yaratılmaya çalışılıyor; çünkü ülkemiz deprem kuşağında ve hiç eklenmeyen bir anda sadece kendi canımızı kaybetmek ile değil, sevdiklerimizi de dayanıksız bir binanın çökmesi nedeniyle kaybetme tehdidiyle…