Yapı sağlamlık testi

Deprem testi yönetmeliğine göre, günümüzde yaşanan depremlerden dolayı sağlam binalardan bina bina sağlamlık testi isteniyor.