Kuyu Temel

Kuyu Temel Nedir?

Günümüzde inşaat sektörünün hız kazanması ve daha fazla binanın bir arada oluşturulması nedeniyle bitişik nizam yapılar çoğalmıştır. Bu nedenle kuyu temel uygulamaları da artış göstermeye başlamıştır. Yani, geniş bir tabanda temel atmak yerine kuyu biçiminde dar ve yerden kazanma amacıyla yapılan derine doğru inen kuyu biçiminde bir temel oluşturulur. Bu tersten kat oluşturmak, örneğin katlı…

Devamını Okuyun
Yapı sağlamlık testi

Bina Sağlamlılık Testi Nasıl Yapılır?

Ev, işyeri, apartman, site ve binaların tamamında aslında belli aralıklarla birlikte bina sağlamlılık testi yaptırmak büyük bir önem teşkil ediyor. Türkiye’nin büyük bir bölümünü deprem kuşağında olarak tanımlandığı andan itibaren, elbette ki yapıların uzun ömürlü dayanıklı ve sağlam olması, biz insanlar adına gerçekten büyük önem taşıyor. Son yıllarda, Çevre ve Şehir Bakanlığının da katkılarıyla birlikte başlatılan…

Devamını Okuyun

Deprem Testi Nedir?

Doğal afetlerden sonra akıllar gelen deprem testi nedir? Her gün hem sosyal medya hem de televizyon ve radyo kanalları vasıtasıyla toplumu depreme karşı bilinçlendirmenin amaçlandığı programlar yapılıyor. Depreme karşı farkındalık yaratılmaya çalışılıyor; çünkü ülkemiz deprem kuşağında ve hiç eklenmeyen bir anda sadece kendi canımızı kaybetmek ile değil, sevdiklerimizi de dayanıksız bir binanın çökmesi nedeniyle kaybetme tehdidiyle…

Devamını Okuyun

Karot Testi Nedir?

Karot testi yapılmadan önce numune sayısı da ihtiyaca göre belirlenir. Tahribat riski oluşturan hassas bir işlem olmasından dolayı mümkün olduğunca az tutmak önemlidir. Numune alınacak yerin seçiminde çeşitli maddelere dikkat edilmekte, matematiksel hesaplar yapılmaktadır. Bununla birlikte genel olarak uygulanan bir öncelik sırası da vardır. Genel yapı ile aynı betona sahip ve temel yapıdan ayrı elemanlar…

Devamını Okuyun
Deprem laboratuvar hizmetleri

Evim Depreme Dayanıklı mı?

Yaşadığımız topraklar maalesef deprem kuşağında yer almaktadır. Her daim risk altında olunduğu unutulmamalı, deprem konusuna gereğinden daha fazla önem verilmelidir. Evim depreme dayanıklı mı? Diye merak ediyor ve araştırma yapmaya başladıysanız size sunacağım bilgilere de göz atabilirsiniz. Geçmişte yaşanan önemli depremler, maalesef birçok yapının depreme karşı dayanıklı olmadığını acı kayıplarla ortaya koydu. Yapılan araştırmalarda ülkemizde…

Devamını Okuyun

Bina Sağlamlık Raporu Nedir?

Depremler ve doğal afetler ne yazı ki hayatımızın kaçınılmaz doğal afetlerinden bir tanesi. Hepimiz çeşitli zamanlarda deprem sarsıntıları yaşamış kimimiz bundan oldukça büyük zarar ve tekiler alırken kimimiz sadece sarsıntının korkusu ve etkisi altında kalarak ucuz atlatmışızdır. Elbette her ne kadar sadece sarsıntıları zararsız gibi görünse de aslında deprem hayatımızın en büyük ölçekli afetlerinden bir…

Devamını Okuyun
Bina Dayanıklılık raporu

Bina Deprem Risk Raporu

Riskli yapı doğal afetlerin tümünden ya da oluşabilecek yapıya zarar veren kazalardan yaşayan tüm canlıların güvenirliliği olmadığı anlamına gelir. Bina risk raporu, binanızın riskli olduğunu düşünüyorsanız veya depreme dayanıklı olmadığını düşünüyorsanız, deprem testi yapan firmalarla hizmete geçmeniz gerekiyor. Böyle yapılar hem içerisinde yaşayan tüm canlılara hem de yapının dışında kalan canlılara zarar vererek büyük kayıplara yol…

Devamını Okuyun

Kentsel Dönüşüm Kanunu Tam Metni

Kentsel dönüşüm bugün pek çoğumuzun bildiği gibi deprem sağlamlık raporundan riskli grupta yer alan bina ve yapıların yıkılarak yerlerine çok daha güncel ve yeni nesil yapıların inşa edilmesini kapsamaktadır. Bu kapsam altında devlet tarafından çıkartılan kentsel dönüşüm kanunu aslında kentsel dönüşümün nasıl ve hangi aşamalarla gerçekleşmesi gerektiğini açıklamaktadır. Kentsel dönüşüm kanunu tam metnini sizler için…

Devamını Okuyun

Deprem Analizi

Deprem analizi yakın zamana kadar ülkemizde yaşanan zelzele, deprem,  yangınlar ve acı sonuçları nedeniyle, son dönemlerde hazırlanan deprem yönetmeliklerinin de gittikçe ciddileştiği ve sıkılaştırıldığı görülmektedir. Çarpık kentleşme ve onaysız, dayanıksız yapılar ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Bu sebeple ülkemizde deprem analizi yaptırmak kaçınılmaz hal almıştır. Binalarda yapılan deprem analizi mevcut deprem yönetmeliklerine uygun yapılmadığı düşünülen…

Devamını Okuyun

Kentsel Dönüşüm Nasıl Yapılır?

Pek çoğumuz yaşadığımız bina ve yapıların aslında ne kadar sağlam ve dayanıklı olduğunu bilmiyoruz. Elbette deprem ve benzeri çeşitli doğal afetlere karşı önlemler alıyor deprem sağlamlık raporu çıkartıyor olsak da çoğumuzun yaşadığı konut ve binalar depreme dayanıksız ve büyük hasara görmüş durumda. İşte bu kapsam içerisinde hazırlanan kentsel dönüşüm yasası uyarınca tüm bu yapı ve…

Devamını Okuyun

Beton Testi Alma Nedir?

Beton testi alma  taze betondan alınan numuneler ile mümkün olur. Numune alımından, gerekilen yerlerde test edilmesi aşamalarına kadar dikkatle yaklaşılmalıdır. Beton deneyi yapılması için lisanslı bir kurumla çalışmaya özen göstermelisiniz. Yapılan son düzenlemelere ve yönetmeliğe göre beton numunesi alma hususları değişmiştir. Taze betondan alınacak olan örnekler belirli kısaslar dahilince gerçekleştirilecek ve artık sonuçlara itiraz etme…

Devamını Okuyun

Deprem Dayanıklılık Raporu Nedir?

Deprem ne yazı ki hayatımızın kaçınılmaz doğal afetlerinden bir tanesi. Hepimiz çeşitli zamanlarda deprem sarsıntıları yaşamış kimimiz bundan oldukça büyük zarar ve tekiler alırken kimimiz sadece sarsıntının korkusu ve etkisi altında kalarak ucuz atlatmışızdır. Elbette her ne kadar sadece sarsıntıları zararsız gibi görünse de aslında deprem hayatımızın en büyük ölçekli afetlerinden bir tanesidir. Yakın zamanda…

Devamını Okuyun

Riskli Yapı Tespiti Nedir?

Depremler gündelik hayatımızda büyük yıkımlara ve kayıplara yol açan oldukça şiddetli doğal afetlerdir diyebiliriz. Nitekim hayatımızın belli dönemlerinde yaşadığımız çeşitli ölçekte sarsıntı ve depremler, hayatımızda büyük acı kayıplara, maddi ve manevi zararlara sebep olmakla beraber, hem ülke genelinde hem de piyasa genelinde pek çok iş ve firmayı da zarara uğratmaktadır. Yıkımı ve şiddeti bu denli…

Devamını Okuyun

İmar Affı Nedir?

Günümüzde pek çoğumuz kendi evinin sahibi olmak ve başını sokacağı yuvanın kendisine ait olmasını istiyor. Elbette eskiden pek çok birey kendini evi kendisi yapar ve gecekondu yerleşimiyle evinde otururdu. Artık günümüzde kendi evini yapan bireyler pek kalmasa da halen bazı ücra kentlerde ve yerleşim alanlarında gerek gecekondu mahalleleri gerekse imar kanununa aykırı şekilde inşa edilmiş…

Devamını Okuyun

Deprem Dayanıklılık Testi Nasıl Yapılır?

Depremler gündelik hayatımızda büyük yıkımlara ve kayıplara yol açan oldukça şiddetli doğal afetlerdir diyebiliriz. Nitekim hayatımızın belli dönemlerinde yaşadığımız çeşitli ölçekte sarsıntı ve depremler, hayatımızda büyük acı kayıplara, maddi ve manevi zararlara sebep olmakla beraber, hem ülke genelinde hem de piyasa genelinde pek çok iş ve firmayı da zarara uğratmaktadır. Yıkımı ve şiddeti bu denli…

Devamını Okuyun

Deprem Performans Analizi Nedir?

Depremler gündelik hayatımızda büyük yıkımlara ve kayıplara yol açan oldukça şiddetli doğal afetlerdir diyebiliriz. Nitekim hayatımızın belli dönemlerinde yaşadığımız çeşitli ölçekte sarsıntı ve depremler, hayatımızda büyük acı kayıplara, maddi ve manevi zararlara sebep olmakla beraber, hem ülke genelinde hem de piyasa genelinde pek çok iş ve firmayı da zarara uğratmaktadır. Yıkımı ve şiddeti bu denli…

Devamını Okuyun

Deprem Testi Nasıl Yapılır?

Hayatımızın pek çok noktasında doğal afetlerden ve felaketlerden korunmak için çeşitli tedbir ve önlemler alırız. Seller, tsunamiler, geniş ölçekli yangınlar, erezyonlar, yıldırımlar ve depremler, hayatımızı doğrudan ve ciddi hasarlarla etkileyen büyük ölçekli doğal felaketlerdir. Özellikle ülkemizde sıkça rastladığımız deprem felaketinden korunmak ve olası bir deprem anında hayatta kalmak için çeşitli önlemler alırız. İlk yardım araçları,…

Devamını Okuyun

Bina Deprem Testi Nedir?

Yaşam alanlarınızı bina deprem testi ile kontrol ettirmek can ve mal kaybının önün ie geçer. Okullar, hastaneler, evler, iş yerleri, kurumsal alanlar kısacası tüm bina yapılarının deprem testi uygulamasından geçerek onay alması gereklidir. Deprem testi için binada gerçekleştirilecek teknik çalışmalardan bahsedelim. Bina zemin kontrolü için zeminin etüdü işlemi hazırlanır. Binanın testten önce içerisinde bulunduğu durumu…

Devamını Okuyun

Deprem Nedir?

Hayatımızda ve ülkemizde yıkıcı etkiler bırakan depremler pek çok doğal afet gibi şiddetli ve büyük ölçüde zararlar veren afetlerden bir tanesidir. Özellikle ülkemizden geçmişten bu güne, gerek Osmanlı döneminde, gerek cumhuriyetin ilk yıllarında Erzincan gibi büyük bir depremle, gerekse yakın tarihimizde 99 depremi olarak adlandırdığımız Gölcük ve Van depremleriyle sarsılmış, hem can kayıpları hem de…

Devamını Okuyun
Bina Dayanıklılık raporu

Bina Dayanıklılık Testi Nedir?

Günümüzde binalar için kullanılan en önemli güvenlik tedbirlerinden bir tanesi de hiç şüphesiz bina dayanıklılık testidir. Binaların mutlaka deprem yönetmeliği uyarınca hazırlanması, harçlarda kullanılan kimyasalların ve etken maddelerin mutlaka yeterli ölçek ve kalitede olması, binaların sağlamlık raporunun risksiz alanda yer alması gerekir. Aksi durumda binalar devlet zorunluluğuyla yıkılarak ilgili müteahhit firmaya yeniden inşa ettirilir. Bina…

Devamını Okuyun

Deprem Performans Analiz Tespiti

Depremler gündelik hayatımızda büyük yıkımlara ve kayıplara yol açan oldukça şiddetli doğal afetlerdir diyebiliriz. Nitekim hayatımızın belli dönemlerinde yaşadığımız çeşitli ölçekte sarsıntı ve depremler, hayatımızda büyük acı kayıplara, maddi ve manevi zararlara sebep olmakla beraber, hem ülke genelinde hem de piyasa genelinde pek çok iş ve firmayı da zarara uğratmaktadır. Yıkımı ve şiddeti bu denli…

Devamını Okuyun

Depreme Karşı Nasıl Önlem Almalıyız?

Hiç şüphesiz depremler hayatımızda yıkıcı ve kalıcı etkiler bırakan büyük ölçekli doğal afetler arasında yer almaktadır. Yaşadığımız dönemde depremin yıkıcı ve zararlı etkilerinden kurtulmak, hem kendimizi hem ailemizi korumak için çeşitli önlemler ve tedbirler almaktayız. Depremler, genellikle yeryüzü kabuğundaki kayma ve çatlamalardan meydana gelen sarsıntı ve titreşimlerin oluşturduğu küçük ve büyük ölçekli yıkımlardır diyebiliriz. Depremden…

Devamını Okuyun

Riskli Bina Tespiti

Riskli bina tespiti hasar görmüş binalardan veya depreme dayanıklı olmayan yapılarda yapılan tespitlerdir. Depremler hiç şüphesiz hayatımızda büyük ölçekli zararlar ve kayıplar yaratan felaketlerdendir. Pek çoğumuz hayatımızda yaşanabilecek sel, deprem, heyelan, yangın gibi pek çok felakete karşı nasıl önlem almamız gerektiğini ve olası bir felaket anında nasıl davranmamız gerektiğini bilmiyoruz. Elbette bu bilinç ve farkındalığa…

Devamını Okuyun

Deprem Testi Fiyatları?

Hayatımızın kaçınılmaz felaketlerinden olan depremlere karşı aldığımız en önemli önlemlerden birisi hiç şüphesiz deprem testleridir. Nitekim deprem testi sayesinde yaşadığımız binanın depreme karşı dayanıklı olup olmadığını, yıkılma riskini ve kentsel dönüşüm kapsamında nasıl bir yenilemeye tabi olacağını tespit etmiş oluruz. Günümüzde yapılan deprem testi uygulamalarının pek çoğu kapsamına ve binanın yapısına göre deprem testi fiyatı…

Devamını Okuyun

Bina Risk Raporu Ne İçin Alınır?

Günümüzde bina risk raporu neden alınır sorularının cevabını buradan bulabilirsiniz. Bina risk raporu bir yapının depreme dayanıklı olup olmadığı başta olmak üzere, sel veya yangın gibi kazalarda dayanıklılığı ölçmek amaçlı kullanılmaktadır. Risk raporu uzman kişiler aracılığıyla yapılır. Raporun doğru sonuç vermesi, güvenilir sonuçlara ulaşabilmek için hem teknik hem de işçilik anlamında dikkat edilmesi gerekilen hususlar…

Devamını Okuyun