Kuyu Temel

Kuyu temel çalışması bitişik nizamlarda ve kazı çalışması yapıldığında toprağın kaymaması ve can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmadır…